Az alábbi tartalom archív. Az esetleges hiányosságokat (képek, táblázatok stb.) kollégáink folyamatosan pótolják!

A FEEDS programról


Az Európai Háztartások Elektromos Biztonsága elnevezésű Fórum (FEEDS) 5 nemzetközi szervezet partnerkapcsolata. Az együttműködés célja, hogy rendszeres, időszakos ellenőrzéseken keresztül tökéletesítsék az európai háztartások elektromos hálózatát. Az alábbi szervezetek vesznek részt a FEEDS munkájában:

  • Elektromosipari Vállalkozók Nemzetközi Egyesülete (AIE),
  • Európai Rézintézet (ECI),
  • EUROCABEL, a kábelgyártók 16 nemzeti egyesületének szövetsége,
  • Nemzetközi Szövetség a Villamosság Felhasználóinak Biztonságáért (FISUEL),
  • Nemzetközi Villamosság-alkalmazási Unió (UIE).

Az alábbiakban a szervezet legfontosabb ténymegállapításait, illetve ajánlásait szemelvényezzük.

A szervezet működését
az alábbiakban megfogalmazható probléma hívta létre. Az európai lakásállomány átlagéletkora 200 év, 60%-a 30 év fölötti, az aktuálisan befejezett új lakások mindössze 0,5%-t tesznek ki. Mindeközben a létező lakásállomány csupán 0,32%-a kerül felújításra! Az életkörülmények azonban az elektromos energiafogyasztás folyamatos növekedését hozták magukkal: megszaporodtak a komfortot biztosító elektromos fogyasztók, új informatikai lehetőségek tárultak fel.

Nyilvánvaló, hogy karbantartás nélkül a villamos hálózat nem tudja megőrizni funkcióját, hiszen az anyagok elöregszenek, a szigetelő anyagok megkeményednek, a csatlakozások meglazulhatnak. A legtöbb hálózatot a 60-70-es évek építési fellendülésekor létesítették, ezek mára sem az előírásoknak, sem az alapvető biztonsági szabályoknak nem felelnek meg. Természetesen a biztonság kiemelt szempontja mellet további megfontolások is felhozhatók a rekonstrukció mellett, úgy mint például a megfelelő világítás biztosítása, energia-megtakarítás elérése, épületfelügyeleti és -automatizálási rendszerek kiépítése stb.

A biztonság felé
A biztonsági kérdések egyik fő csoportja a hálózat életkorához kötődik. Egy 30 évvel ezelőtt szerelt rendszer jellemzően két alapproblémát ölel fel: a hálózat az évek folyamán megrongálódott, illetve nem felel meg a mai kor elvárásainak.

Néhány kritikus példa kiemelhető: földelés nélküli konnektorok és világítási csatlakozások; nincs vagy nem működik a védőföldelés; a táphálózaton nincs AVK kapcsoló; nem védi áram-védőkapcsoló a fürdőszobákat és nedves helyiségeket, s nem telepítenek AVK-t a kültéri berendezéseket ellátó áramkörökhöz sem; a biztosítékok látszólag ok nélkül kioldanak: valójában az egyes áramkörök terhelése megnövekedett az eredetileg tervezetthez képest. Szintén a rendszerek elöregedését jelzi a dugaljak, kapcsolók túlterheltségből vagy érintkezési hibából eredő túlmelegedése, égése. De olyan egyszerű jelenségre is gondolhatunk, mint például a megfelelő számú dugalj hiányában alkalmazott hosszabbító-rengeteg: ezek könnyen megsérülhetnek, tűzveszélyt jelentenek.

A karbantartás szükségessége
Az elvégzett vizsgálatok azt tanúsítják, hogy nagyon kevés ellenőrzést és felújítást végeznek el, amelyek ellensúlyozhatnák a lakások elöregedéséből következő veszélyeket.
Egy öreg lakás új tulajdonosa gyakran felújítja a fürdőszobát, konyhát, de az elektromos hálózatot csak ritkán ellenőrizteti vagy fejleszti. De számos esetben pusztán új designt képviselő konnektorokat helyeztetnek fel felújítás címszóval. A felújítóknak csupán 20%-a cseréli ki a kapcsolótáblát és csak 15%-a vezetékezteti újra a lakást. A végzett szerelések átlagos értéke kb. 600 euró.

Funkcionalitás és biztonság
Még a jól megtervezett és karbantartott lakások is komoly kockázatott hordozhatnak, amennyiben jelentős eltérés mutatkozik a villamos hálózat nyújtotta lehetőségek és a fogyasztói igények között.

A kellő számú dugalj hiánya növeli az elosztók használatát (tűzveszély), illetve a hosszabbítók használatát (áramütés lehetősége a szigetelő sérülése miatt; tűzveszély). Az Egyesült Királyságban az IEE (Villamos Mérnökök Intézete) útmutatást tett közzé ezzel a problémával kapcsolatban, amelynek részeként kiemelnek néhány olyan lakáson belüli területet, ahol a konnektorszám külön figyelmet érdemel, mint például a TV jel kivezetésének közelében (DVD lejátszók, videó, műholdas dekóderek várható megjelenése), telefoncsatlakozás (üzenetrögzítő valószínű alkalmazása), gyerekszoba (PC, elektronikus szórakoztató eszközök alkalmazása), otthoni irodahelyiség.

Németország rendelkezik a legrészletesebb ajánlásokkal az elektromos hálózat funkcionalitására és a dugaljak számára vonatkozóan. Az elektromos hálózat három szintjét különböztetik meg, és minden szinten meghatározzák a szobánkénti konnektorok ajánlott darabszámát, a lakásban található áramkörök számát.

 A villamos berendezések és a hálózat védelme

Egy védelmi intézkedés olyan elem, melynek célja kiküszöbölni az elektromos hálózat üzemeltetéséből adódó veszély kockázatát. Ily módon csökkenti a tűz, sérülés, anyagi kár kockázatát. Az intézkedéseket az alábbiak szerint lehet csoportosítani.

Megfelelő földelés. Lehetővé teszi, hogy a hibaáram biztonsággal el tudjon folyni a föld felé. Mivel így a kis ellenállású földelési útvonalat követi, a hibaáram elég nagy lesz ahhoz, hogy az elvárt időn belül működésbe hozzon túláramvédelmi készülékeket.

Földelési szivárgóáram
elleni megfelelő védelem. Ma a villamos készülékek egyre növekvő számban engednek egy kis "szivárgó" áramot a lakás fővezeték rendszerének védővezetékébe. Ez a "földelési szivárgó" áram az egyes készülékek esetében egészen kicsi, de amikor sok darabból áll a berendezés, akkor az áramok összege elég nagy ahhoz, hogy potenciálisan veszélyes legyen.

Túláramvédelem. Az áramköröket arra tervezik, hogy szállítsák az elvárt teljesítményt és fel vannak szerelve védő eszközökkel, pl. biztosíték vagy áramkör megszakító. Mikor az áramigény meghaladja a védőkészülék határértékét, akkor az áramkör megszakad. Ilyen védelem nélkül a túláram hőt termel a vezetékekben és ez tüzet okozhat. Ha a védőkészülékek gyakran működésbe lépnek, az áramkör kapacitása nem megfelelő az adott terhelésre és újra kell vezetékezni nagyobb keresztmetszetű kábellel. A védőeszköz határértékének növelése néha megengedett, de csak a beszerelt vezető keresztmetszetének és hosszának figyelembevételével.

A vezetékek helyes méretezése. A nem megfelelő vezetőméret túlmelegedést okozhat. Hangsúlyozni kell, hogy a 25 vagy 30 évvel ezelőtt szerelt vezetékek (akkor még az áramigény lényegesen kisebb volt) ma már gyakran alkalmatlanok. Feltételezve, hogy a túláramvédelmi készülékek megfelelőek, a régi vezetékek nem okoznak biztonsági problémát, bár az áramkör terhelhetősége nem lesz megfelelő a mai felhasználók teljesítményigényét figyelembe véve. Általános növekedés tapasztalható úgy az átlagos-, mint a csúcsáram igényben (egyes készülékek magas induló áramot igényelnek, melyet egy alacsonyabb üzemi áram követ).

Túlfeszültség-védelem. Ahogy a lakásokban használt villamos berendezések egyre bonyolultabbá és egyre drágábbá válnak (audió-vizuális szórakoztató berendezések, informatikai berendezések stb.) a túlfeszültség miatti potenciális anyagi veszteség növekszik. Ebből következik, hogy a túlfeszültség egy új és egyre fontosabb kérdésé válik. Túlfeszültséget okozhatnak a villámlások, valamint az elosztó hálózatban lévő kapcsolók.

A villamos felújítások technikái
Mikor egy lakás villamos rendszerét felújítják, az első terület, melyet meg kell vizsgálni a kapcsolószekrény. Előfordul, hogy az egységeket az 50-es és 60-as években szerelték be és lehet, hogy túl kevés áramkörrel rendelkeznek (csak 2 vagy 3) vagy fára vannak szerelve (ami nem megengedett a jelenlegi szabványok szerint). A felújítás másik fontos eleme a vezetékek cseréje, mely akkor kívánatos, ha a vezetékek régiek és a szigetelés törékenyé vált, főleg lámpafoglalatok környékén, ahol melegedés fordulhat elő; a szigetelés gumiból van, nem PVC-ből, a gumiszigetelés eltöredezhet az öregedés és a hő hatására, szigeteletlen szakaszok keletkezhetnek.

A vezetékek cseréje mindenképpen szükséges, ha:

  • a lámpák villognak vagy a készülékek szaggatottan működnek, rossz csatlakozásokat jelezve,
  • a szerelvények kapcsolók, konnektorok vagy lámpafoglalatok - melegednek használat közben,
  • a biztosítékok vagy áramkör-megszakítók gyakran működésbe lépnek az áramkör túl kicsi, hogy szolgáltassa az igényelt teljesítményt.

Az új áramköröknek mindig 3 vezetékesnek kell lenniük, vagyis tartalmazniuk kell egy védőföldelő vezetéket. A pótlólagos vezetékeket nem kell a falba szerelni. Elterjedt a padlószegélylécbe való szerelés, és ez lehetővé teszi az áramkörök és más kábelek szétválasztását, (telefon/TV/adat kábelek) úgy, ahogy azt a legtöbb vezetékezési előírás megköveteli. Konnektorokat, TV vagy telefon csatlakozásokat bárhová lehet szerelni a szegélylécbe. A szegélylécek használata lehetővé teszi, hogy a vezetékcserét a legkisebb rongálással végezzék el.

A szabályozás típusai
Első felülvizsgálat. A legtöbb európai országban az első felülvizsgálat új épületek esetében kötelező. Tanúsított felülvizsgáló testületek dolgoznak Belgiumban, Franciaországban, Írországban, Portugáliában, Spanyolországban és Svájcban. Más országok a villanyszerelők, kivitelezők tanúsítására alapoznak (Németország, Egyesült Királyság, Hollandia) vagy az áramszolgáltatók általi felülvizsgálatra hagyatkoznak. Gyakran az áramszolgáltató igényli az első felülvizsgálat jegyzőkönyvét, mielőtt beköti a villamos mérőket az új lakásokba.

Időszakos felülvizsgálat. A legtöbb EU országban nincs semmilyen rendje a létező lakások időszakos felülvizsgálatának. A Cseh Köztársaságban, Magyarországon, Lengyelországban és Oroszországban hivatalosan létezik ugyan az időszakos felülvizsgálatok rendje, mely 5-től 9 évig terjedő időtartamokat tartalmaz, de a betartatás hiánya miatt ezen előírások nem érik el céljukat. Franciaországban és Olaszországban jelenleg dolgoznak az időszakos ellenőrzések szabályozásán.

Eseményvezérelt felülvizsgálat. Spanyolországban, Portugáliában, Írországban és Franciaországban szükséges az elektromos hálózat felülvizsgálatának igazolása (vagy legalább egy "megfelelőségi tanúsítás") olyan épületek esetében, melyeket teljes mértékben felújítottak, vagy amelyekre építési engedélyt kértek. Másik példa az esemény-vezérelt felülvizsgálat elvégzésének szükségességére a szolgáltatási szerződés változása (Belgium) és a lakó/bérlő váltás. Lakóváltáskor általában az áramszolgáltatói szerződést egy egyszerű adminisztratív eljárással át lehet írni. Ez egy elszalasztott lehetőség. Ha ilyenkor kötelező lenne bemutatni egy friss felülvizsgálati jegyzőkönyvet (10 évnél nem régebbit), az nagymértékben növelné az európai lakások biztonsági szintjét, és garantálná, hogy a régebbi lakások elektromos hálózata is megfeleljen a legújabb szabványi előírásoknak.

Kötelező felülvizsgálat és felújítás. 1990-ben Olaszországban kötelezővé vált a felülvizsgálat és a felújítás, ahol szükséges minden 1999 előtt épített lakásra. Az egyik nagyon pozitív eredmény az, hogy az olaszországi lakásoknak csak 7%-ában nincs áramvédő kapcsoló, ami nagyon jó eredmény Franciaországgal összehasonlítva, ahol ez a szám 68%. Konkrétan, egy nem több mint 30 mA-es áramvédő kapcsoló beszerelését tették kötelezővé mindenhol, ahol a védőföldelés hiányzott.

A FEEDS által megfogalmazott ajánlások
A háztartások elektromos hálózatának felülvizsgálatára az alábbi szabályozási rendszert lehetne bevezetni, a három fő lakástípusnak megfelelően.

Tulajdonos által lakott lakások. Egy kötelező esemény-vezérelt felülvizsgálat tulajdonoscsere esetén. Mikor az áramszolgáltatói szerződés átvezetésre kerül az új tulajdonosra, az új tulajdonos köteles lenne egy friss felülvizsgálati jegyzőkönyvet bemutatni. Ezen túl, ajánlani lehet a 10 évenkénti időszakos felülvizsgálást.

Bérlő által lakott lakások. A tulajdonosnak kell felelni az elektromos hálózat biztonságos állapotáért. Ezt bizonyítani kell egy friss felülvizsgálati jegyzőkönyvvel (10 évnél nem régebbi), melyet minden bérlőváltásnál be kell mutatni. A francia törvény például megköveteli, hogy a tulajdonosok ésszerűen megfelelő állapotban tartsák a bérbe adott lakásokat, és ő felel a műszaki berendezések állapotához köthető lakáson belüli eseményekért.

Szociális lakások. A lakásállomány általános karbantartási programjába be kell illeszteni egy kötelező időszakos felülvizsgálati rendszert. Ez az időszak ne haladja meg az 5 évet, de gyakori lakóváltás esetében ez még rövidíthető.

Következtetések
A szabályozás az a katalizátor, mely szükséges a felújítások bevezetési lépéseinek a felgyorsítására. Az ehhez szükséges nemzetközi szabványok már megvannak, és egyes európai országokban már létezik is néhány korlátozott szabályozás. Ezen kívül szükséges az érdekelt felek, mindenekelőtt a fogyasztók felvilágosítása.

A jobb villamos berendezések egy sor másodlagos hozadékot is generálnak. A kár, sérülések és halálesetek csökkenésén túl, a berendezések fejlesztése megnöveli a biztonságérzetet, csökkenti az áramfogyasztást, növeli a tulajdon értékét és munkahelyeket teremt.

A teljes FEEDS dokumentum magyar nyelven letölthető a www.hcpcinfo.org weboldalról.

 

Témakör: Biztonságtechnika

Szólj hozzá!


Eseményajánló

Prev Next

Infoshow Miskolc

Február 7., Miskolc Országos szakmai kiállítás- és konferenciasorozat. Trendek és új lehetőségek az elektrotechnikában – Épületek villamos berendezéseinek biztonsága. Bővebben »

Infoshow Veszprém

Február 21., Veszprém Országos szakmai kiállítás- és konferenciasorozat. Trendek és új lehetőségek az elektrotechnikában – Épületek villamos berendezéseinek biztonsága. Bővebben »

Bauen & Energie

Február 16-19., Bécs, Ausztria Téma: építőipar, energiahatékonyság, okos otthon. Bővebben »

Infoshow Kecskemét

Március 7., Kecskemét Országos szakmai kiállítás- és konferenciasorozat. Trendek és új lehetőségek az elektrotechnikában – Épületek villamos berendezéseinek biztonsága. Bővebben »

Infoshow Zalaegerszeg

Március 21., Zalaegerszeg Országos szakmai kiállítás- és konferenciasorozat. Trendek és új lehetőségek az elektrotechnikában – Épületek villamos berendezéseinek biztonsága. Bővebben »

CEBIT

Március 20–24., Hannover, Németország Téma: informatika, elektronika, digitalizáció. Bővebben »

Amper

Március 21–24., Brno, Csehország Téma: elektrotechnika, villamosság, világítástechnika. Bővebben »

CONSTRUMA 2017

Április 5–9., Budapest Otthonteremtési kiállítási csokor. Bővebben »